Στα Αγγλικά και τα Ελληνικά

Τα πρώτα αρχεία του Εγώ Ειμί Εμείς και η σειρά με την οποία θα πρέπει να τα αναγιγνώσκετε.

Θα δείτε αριθμημένους φακέλους παρακάτω και θα πρέπει να διαβάσετε τα έγγραφα του κάθε φακέλου με την σειρά τους

Για πληροφορίες και για χρήση.

Το Είμαστε νόμιμα ελεύθεροι είναι το πρώτο έγγραφο που θα είναι καλό να διαβάσετε και βρίσκεται στον πρώτο φάκελο μαζί με τις παρουσιάσεις και το ιστορικό της πλάνης της ανθρωπότητας.

Το πρώτα έγγραφα που θα χρησιμοποιήσετε είναι το Διακήρυξη και Εντολή (το οποίο απλά το σώζεται στον υπολογιστή σας και το τυπώνετε για χρήση, το Η Βούληση και ο Λόγος του Εγώ Ειμί και το Εμείς Είναι. Όλα τα παραπάνω θα σταλούν στο πρώτο email που θα κοινοποιηθεί η γνώση, θα ενημερωθεί το υπάρχον σύστημα ότι γνωρίζετε και λαμβάνετε θέση ως αυτοκυρίαρχοι άνθρωποι.

Η Ευγενής δήλωση χρησιμοποιείται όταν έχουμε από το πρώην σύστημα επικοινωνία από τους υπαλλήλους του.

Σημείωση: Τα αυθεντικά έγγραφα που αποστέλλονται στις παγκόσμιες υπηρεσίες είναι αυτά στα Αγγλικά. Όπου αποστέλλονται σε Ελληνικές διευθύνσεις συνοδεύονται από τις ευγενικές μεταφράσεις των Ελληνικών που παραθέτονται σε αυτήν την σελίδα.  Εάν δεν σας ανοίγει ο σύνδεσμος στο Dropbox παρακάτω μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα αρχεία και μέσω του

Google Drive: https://drive.google.com/drive/folders/1KBxAtm-6rQqGu1rxVgrl815jQ71j3FHs?usp=sharing