ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Τα έγγραφα του Δημόσιου Οργανισμού Του Ενός Λαού είναι γεμάτα από δυσνόητες φράσεις, που έχουν διατυπώσει οι συντάκτες τους για να εκφράσουν τις ιδιαίτερες εκείνες ιδέες, οι οποίες αποτελούν την ουσία της φύσης και της δράσης του συγκεκριμένου φορέα. Οι φράσεις αυτές γίνονται δυσνόητες και για τον λόγο, ότι περιέχουν εξειδικευμένους νομικούς όρους, που σχετίζονται ειδικά με το νομικό σύστημα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.

 

Παρακάτω γίνεται μια παράθεση των όρων και των εκφράσεων, που συναντώνται στα κείμενα του Δημόσιου Οργανισμού Του Ενός Λαού, και γίνεται μια προσπάθεια ερμηνείας αυτών των στοιχείων. Σε ορισμένες περιπτώσεις η ερμηνεία αυτή θα είναι αδύνατη, μέχρι τη στιγμή που θα βρεθεί η απαραίτητη βοήθεια από πρόσωπα του νομικού επαγγέλματος και με γνώσεις γύρω από το αμερικανικό νομικό σύστημα.

 

Στα κείμενα του Δημόσιου Καταπιστεύματος Του Ενός Λαού συναντώνται πολύ συχνά, και γραμμένα με κεφαλαία γράμματα, τα ρήματα της αγγλικής γλώσσας "do" και "be" ("κάνω" και "είμαι" αντίστοιχα). Τα ρήματα αυτά αντιπροσωπεύουν δυο ιδιαίτερα σημαντικές έννοιες στο σύστημα ιδεών του φορέα: Την έννοια του ΠΡΑΤΤΕΙΝ και την έννοια του ΕΙΝΑΙ, με υποκείμενα όλους τους ανθρώπους της Γης και τον καθένα ξεχωριστά, ως ενδιαφερόμενους και ικανούς παράγοντες για την κοσμοϊστορική αλλαγή της γήινης πραγματικότητας.

 

Βλέπουμε π.χ. φράσεις όπως "…there’s a lot of DO’ing that still has to go on", το ρήμα "do" σε τύπο ουσιαστικοποιημένο, μια "αυτοσχέδια λέξη", με την οποία πρέπει να εξοικειωθεί ο αναγνώστης και να την αντιστοιχίσει κατά περίπτωση με τις λέξεις "κάνουμε", "κάνουν", "πράξη", "γίνεται", "γίγνεσθαι" κλ.π. Πολλές και διάφορες περιπτώσεις διατυπώσεων, με κυρίαρχο στοιχείο το ρήμα "do", γραμμένο με κεφαλαία γράμματα, πράγμα που δεν στερείται σημασίας. "A lot of DO'ing" λοιπόν, "Υπάρχει πολύ DO'ing που πρέπει ακόμη να συνεχιστεί", δηλαδή "Υπάρχουν πολλά που πρέπει να γίνουν ακόμη". Όμως πόσο υστερεί σε δυναμικό και σε έμφαση αυτή η συμβατική ελληνική φράση έναντι της αυθεντικής, που περιέχει στη δομή της τη δυναμική της κινητικότητας, που θα φέρει την ανατροπή.

 

Παρόμοια πράγματα μπορούν να ειπωθούν σε σχέση με το ρήμα "be" και τον τρόπο που χρησιμοποιείται στα κείμενα του Δημόσιου Καταπιστεύματος Του Ενός Λαού. Βλέπουμε κάπου τη φράση "…as far as saying this is who I BE", "...όσο θα λέμε να ποιος είμαι". Όμως όχι "...who I am" κατά τη συμβατική σύνταξη, αλλά "...who I BE", με το ρήμα στο απαρέμφατο και με κεφαλαία γράμματα. Εδώ το "BE" σηματοδοτεί το ελπιδοφόρο, το νικηφόρο, το σθεναρό ΕΙΝΑΙ, που κατά περίπτωση γίνεται "είμαι", "είμαστε", "είσαι", "γινόμαστε" κλ.π., όμως πάντα με κρυμμένη πίσω από τη λέξη τη δυναμική της αποφασισμένης, συνειδητοποιημένης και ισχυρής οντότητας.

 

Ένας άλλος όρος που προβάλλεται με επιμονή και καθοριστική σημασία είναι ο όρος "prime" ("…going back to prime"). Τα λεξικά δίνουν διάφορες ερμηνείες γι' αυτή τη λέξη, όπως "κύριος", "πρωτεύων". Στην προκειμένη περίπτωση χρήσης η λέξη σημαίνει "αρχή", "αρχική κατάσταση", "πρωταρχικό", "αρχέγονο", "αυτό που υπήρχε αρχικά, μόλις δημιουργήθηκε ο κόσμος". Γι' αυτό και συχνά η λέξη αυτή συνοδεύεται στα κείμενα, με παρεμβολή κόμματος και για λόγους έμφασης, από τον όρο "zero point" ("σημείο μηδέν"). Εκείνο που ουσιαστικά αντιπροσωπεύει η χρήση αυτής της λέξης είναι η ιδέα της αναγκαιότητας για επιστροφή του κόσμου στην πρωτογενή κατάστασή του, όχι με τη βιολογική έννοια της συμβατικής ανθρωπολογίας, αλλά με την έννοια της αρχέγονης ηθικής τάξης, πριν από την εισβολή των σκοτεινών δυνάμεων στον πλανήτη και την επιβολή σκοτεινής εξουσίας στην ανθρωπότητα. Τότε που ακόμα ο κόσμος λειτουργούσε σύμφωνα με τις εντολές του Δημιουργού και τους Νόμους του Σύμπαντος.

 

Διαφάνεια ("Everything needs to be transparent") – Αναφορά στη διαφάνεια, ως αντίθετης κατάστασης από την αδιαφάνεια, η οποία έχει συγκαλύψει τη διαφθορά και την παραβατικότητα, που έχουν στηρίξει την εξουσία των σκοτεινών δυνάμεων, από τότε που χάθηκε η αρχέγονη ηθική τάξη.

 

Agents – Πράκτορες  - Υπάλληλοι

 

Beneficiaries – Δικαιούχοι - Ωφελούμενοι

 

Principals – Εντολείς 

 

Επιβολή (Enforcement) – Αναφορά στην αναγκαιότητα της δυναμικής δραστηριοποίησης των δυνάμεων της ανατροπής για εφαρμογή (επιβολή) των νέων όρων λειτουργίας του κόσμου, εκείνων που ταυτίζονται με τους όρους της αρχέγονης ηθικής τάξης.

 

Αποκλεισμός (Foreclosure) – Σύμφωνα με τα συμβατικά δεδομένα της αγγλικής γλώσσας και του αμερικανικού νομικού συστήματος, ο όρος αυτός αναφέρεται στον αποκλεισμό ενός αντίδικου από την υπέρ αυτού τελεσιδικία, βάσει συγκεκριμένης διαδικασίας, που προβλέπεται από την αμερικανική δικαιοσύνη για περιπτώσεις διεκδικήσεων εκ μέρους δυο αντιπάλων υποκειμένων. Η ίδια λέξη χρησιμοποιείται με την έννοια της κατάσχεσης, προκειμένου, συνήθως, για κατάσχεση ακίνητης περιουσίας από τράπεζες (αποκλεισμός του ιδιοκτήτη από το δικαίωμα κατοχής του ακινήτου). Πιθανότατα ο όρος αυτός αντιστοιχεί στον ελληνικό όρο "ασφαλιστικά μέτρα", όμως αυτό μένει να επιβεβαιωθεί από αρμόδιο πρόσωπο.

 

Προκατάληψη, μισαλλοδοξία (Prejudice), αρνητική στάση προς «διαφορετικά» άτομα.

 

Πρότυπα (Templates) – Τα πρότυπα που προβάλλονται από το σύστημα σαν τρόποι συμπεριφοράς και σαν στοχεύσεις από πλευράς της κοινωνίας (εγώ, πλεονεξία κλ.π.)

Οι "οντότητες" που αναφέρονται στα κείμενα του Οργανισμού


Στα κείμενα του Δημόσιου Οργανισμού Του Ενός Λαού γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένες "οντότητες", η φύση των οποίων γίνεται αντιληπτή από τον αναγνώστη μόνο ύστερα από μια επίμονη και παρατεταμένη μελέτη αυτών των κειμένων. Μέχρι να καταλάβει ο αναγνώστης ποιες ακριβώς είναι αυτές οι "οντότητες" που συναντάει στις γραμμές αυτών των κειμένων, αδυνατεί να κατανοήσει σε ικανοποιητικό βαθμό ολόκληρο το κείμενο.

Οι "οντότητες", λοιπόν, είναι οι εξής:

Ο Ένας Λαός – Πρόκειται για το σύνολο των κατοίκων αυτού του πλανήτη. Το Δημόσιο Καταπίστευμα Του Ενός Λαού βλέπει όλους τους ανθρώπους αυτού του κόσμου σαν ισότιμα όντα, με αναφαίρετο το δικαίωμα της προσωπικής ελευθερίας και κυριαρχίας, αλλά και της ανάκτησης του φυσικού πλούτου που τους αναλογεί από το σύνολο του πλούτου που οι εξουσιαστικές δυνάμεις έχουν συσσωρεύσει, μέσω της καταλήστευσης της ανθρωπότητας και του πλανήτη.

Ο Δημιουργός – Είναι ο Δημιουργός του Σύμπαντος και του Ανθρώπου, με τη συμβατική, παραδοσιακή έννοια. Στο σύστημα των ιδεών του Δημόσιου Οργανισμού Του Ενός Λαού ο Δημιουργός είναι ο μόνος παράγων που ορίζει, ή έχει ορίσει εξ αρχής ("prime", "zero point"), τον τρόπο και τις αρχές διαβίωσης των ανθρώπων, στη βάση της ισοτιμίας, της ελευθερίας και της αγάπης προς τον συνάνθρωπο και προς τον Πλανήτη.

Ο Πλανήτης – Ο πλανήτης Γη, νοούμενος ως έλλογη οντότητα, που φιλοξενεί επάνω του την ανθρωπότητα, εξαρτάται από αυτήν για την επιβίωσή του και χορηγεί σ' αυτήν τους πόρους για τη δική της επιβίωση.

Οι Δυνάμεις Που Ήσαν – Το σύνολο των σκοτεινών δυνάμεων, που διαχρονικά κυριάρχησαν στον πλανήτη, δυναστεύοντας την ανθρωπότητα και ληστεύοντας τόσο αυτήν, όσο και τους πόρους του φυσικού περιβάλλοντος.

Οι Δυνάμεις Που Είναι – Οι φωτεινές δυνάμεις που αναπτύσσονται μέσα στην παγκόσμια κοινωνία και υψώνουν ανάστημα, διεκδικώντας την απελευθέρωση της ανθρωπότητας και την αποκατάσταση της φυσικής τάξης και ισορροπίας, μέσω της επαναφοράς σε ισχύ του Νόμου του Δημιουργού.

Οι παραπάνω λέξεις και ετυμολογία είναι αφιερωμένες στην μνήμη του Εξάγγελου της Νέας Εποχής που άφησε το σώμα του το 2016. Ένας πρωτοπόρος του OPPT στην Ελλάδα το 2013.