ΕΜΕΙΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΑ
Συνειδητοί άνθρωποι, συνδεμένοι με την ψυχή μας και την Πηγή
 

ΕΓΩ ΕΙΜΙ ΕΜΕΙΣ

Το Εγώ Ειμί Εμείς είναι το σύνολο των συνειδητοποιημένων, αφυπνισμένων και φωτισμένων ανθρώπων στον πλανήτη ΓΗ στην Ελληνική του έκφραση. Συνδέεται με ομάδες αφυπνισμένων ανθρώπων με κίνητρο την αγάπη και τις υψηλές δονήσεις και μόνο και ερευνά εργαλεία και τρόπους που δημιουργούν την νέα πραγματικότητα για την ανθρωπότητα που βασίζεται στην Δικαιοσύνη και την Αγάπη, στον κοινό σκοπό για μία ανθρωπότητα φωτισμένη που σέβεται όλα τα όντα στον Πλανήτη Γη, που είναι συνδεμένη με την καταγωγή της και την συμπαντικό νόμο του Ενός. Αποδέχεται ως ύψιστο νόμο τον Νόμο του Σύμπαντος και της Φύσης, τον Φυσικό Νόμο ο οποίος έχει ισχύ σε κάθε ζωντανό ον και άνθρωπο στον Πλανήτη Γη. Ερευνά μεταξύ άλλων τα εργαλεία και τις πληροφορίες αναφορικά με το Δημόσιο Καταπίστευμα του Ενός Λαού (OPPT)  το οποίο έχει ως βάση τον Φυσικό Νόμο. Ως ψυχές ενσαρκωμένες στον πλανήτη αυτό οφείλουμε να συνδεόμαστε με την ψυχή μας και να δρούμε ως αιώνια όντα με κάθε δικαίωμα στην Ελευθερία και την χαρά.

Έχουμε άμεση επαφή με ανάλογες ομάδες σε όλο τον κόσμο οι οποίες λόγω της πλανητικής αφύπνισης αυξάνονται ραγδαία και με ελεύθερες ψυχές με τις οποίες μας συνδέουν δεσμοί αιωνιότητας και δημιουργούμε ήδη μία σειρά μεταφράσεων στα Ελληνικά ανάλογων αρχείων, εγγράφων καθώς και μεταγλωττίσεις σημαντικών βίντεο.

Πιστεύουμε στην σύνδεση με την ψυχή ως άνθρωποι και σε μία ζωή δικαιοσύνης με όλα τα όντα σε αρμονία και αφθονία ως όντα του Δημιουργού σε αυτόν τον Πλανήτη.

Επικοινωνούμε το πνευματικό και το πρακτικό κομμάτι με πλήρη σεβασμό γνωρίζοντας ότι στον Ελλαδικό χώρο υπάρχει συγκέντρωση πολλών παλαιών ψυχών ενσαρκωμένων για να παίξουν και έναν ρόλο στην ανέλιξη της ανθρωπότητας.

Για να είμαστε στο Εμείς πρέπει να περάσουμε από το Εγώ Ειμί με πλήρη παρουσία και αφοβία, με εμπιστοσύνη στις ενθυμίσεις της ψυχής μας και του Δημιουργού. Η Ελληνική γλώσσα μας είναι πολύτιμο εργαλείο που συνδέει και αφυπνίζει.

Ευγνωμοσύνη και Εμπιστοσύνη σε αυτό που είμαστε.

Ελεύθεροι και κυρίαρχοι ζωντανοί άντρες και γυναίκες στον πλανήτη Γη ως ενσαρκώσεις της αιώνιας και άφθαρτης Ουσίας.

Και έτσι Είναι. ΕΜΕΙΣ ΕΙΝΑΙ

Σκοπός μας είναι στο μέλλον ως πολίτες της Γης να δρούμε μέσω των εγγράφων αυτών με έναν νέο τρόπο διακυβέρνησης που βασίζεται στην ισότητα και την αφθονία ως μία συλλογική ψυχή που περνάει από το κάθε Εγώ Ειμί των ανθρώπων της και να διεκδικήσουμε και στην Ελλάδα όπως συμβαίνει σε σε άλλα μέρη που πλανήτη την συμμετοχή στην αφθονία αυτή ως άνθρωποι.

 

Οι φωτογραφίες της ιστοσελίδας είναι από το Luminus και τον Σωτήρη Ζαφείρη και αφιερώνονται στην ανθρωπότητα ως μοίρασμα ενθύμησης της. Προέρχονται από το project Τόποι Φωτός - Lightscapes και δημιουργήθηκαν κατά την διάρκεια των τελευταίων 10 ετών.