ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΔΡΑΣΕΙΣ

Εδώ θα αναρτώνται συναντήσεις του νέου συστήματος στην Ελλάδα και το εξωτερικό καθώς και σεμινάρια με βάση το νέο σύστημα και τα έγγραφα του OPPT.

Πως συμπληρώνουμε και υπογράφουμε τα πρώτα έγγραφα του ΕΓΩ ΕΙΜΙ 

Συνάντηση 17/3/2021