Ο ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

Πως θέλουμε να είναι ο κόσμος που δημιουργείται από συνειδητούς ανθρώπους, που είναι συνδεδεμένοι με την ψυχή τους και μέσα από το Εγώ Ειμί μπορούν να ζουν σε έναν κόσμο Δικαιοσύνης, Αγάπης, Αφθονίας και χαράς για όλους, σεβασμού σε όλα τα όντα του Πλανήτη και στον ίδιο τον πλανήτη.

- Με μία νέα παιδεία όπου τα παιδιά διδάσκονται να χαίρονται και να δημιουργούν, να έχουν κριτική σκέψη και να είναι μέρος ενός πλανήτη δικαιοσύνης

_ Με μία νέα οικονομία όπου οι άνθρωποι δεν είναι οικονομικοί σκλάβοι ενός αδηφάγου συστήματος αλλά διαχειριστές ισάξια με όλους τους άλλους ανθρώπους του πλούτου του Πλανήτη

- Με έναν άλλο τρόπο εργασίας όπου οι άνθρωποι εργάζονται για να παράγουν έργο επειδή το αγαπούν και προσφέρουν στην κοινωνία.

-Με μία νέα υγεία όπου οι εναλλακτικές θεραπείες και η φύση είναι πρώτη προτεραιότητα

-Με την Ενέργεια δωρεάν σε όλους τους ανθρώπους του πλανήτη Γη

-Με Δικαιοσύνη η οποία βασίζεται στην Ελευθερία και στον σεβασμό χωρίς ενδιάμεσους