ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΙΤΑΛΙΑ

Ιστοσελίδα

UPPA.png

ΙΣΠΑΝΙΑ

Youtube κανάλι

jD8n.png

Youtube κανάλι

aheh.png

FOREIGN chats of OPPT

Ξένα chats σε όλο τον κόσμο, κάθε ημέρα και μία νέα χώρα με αδέρφια μας φωτεινά, ζωντανούς, ελεύθερους και κυρίαρχους ανθρώπους. Επίσης μπορείτε να δειτε τα resources στα Αγγλικά.
FOREIGN chats of OPPTThese chats have been created to meet, hug and know new souls with whom to share the OPPT'S path, study and be creator together with WE IS and grow on our soulful and spiritual level.

"Είμαι η πρώτη που χρησιμοποίησα το Universal pass στο ταξίδι μου από την Ελλάδα στην Ιταλία και πραγματικά

καθόλη την διάρκεια του ταξιδιού έγιναν μαγικά!"


Denmark: OPPT DanskeLand
https://t.me/joinchat/WUguV2SFww3pcyP-
(This group is only in Danish language only)

Germany, Austria or North East Switzerland: Oppt Deutsch
https://t.me/joinchat/lTqc9k9Euvs4MzE8

South Switzerland ( Italian): Oppt Terra Svizzera
by contacting the admin @r4808

Asia: Oppt Asia 
https://t.me/OPPTINDIA

Australia : Oppt Australia
https://t.me/WeIsAustralia

Greece: EGO EIMI EMEIS
https://t.me/joinchat/HtNyp0xEr8pBh9xV

Spain or South America: NOS ES YO SOY
https://t.me/joinchat/GmGvqWAoeZVSoYv5

Russia: OPPT Russia
https://t.me/OPPTforrussian

Poland: OPPT POLSKA-POLONIA
https://t.me/joinchat/gmp-Iz6uWy40OTFk 

Iceland: OPPT Iceland 
https://t.me/joinchat/oOmN1r65cBM1Y2U0

UK: OPPT British islands
https://t.me/joinchat/WUcKfmyZUHtjMDhk

Argentina: OPPT Argenta Austral
https://t.me/joinchat/F_bWH54UdQX5fgQ7

Kypros: OPPT Kypros
https://t.me/joinchat/M8utK4nwwYwxZWY0 
Chile: OPPT NOS ES CHILE
https://t.me/joinchat/b85Mm3VznDU0MDUx

Norway: OPPT i Norge 
https://t.me/joinchat/crJ2-ZUDc5I1YzJk

Romania: OPPT terra rumena
https://t.me/joinchat/4U8n8jof0RxjM2I0

Brasil or Portugal: OPPT terra brasiliana e portoghese https://t.me/joinchat/sJvgXmAs9q1lYzE0

Hungary: OPPT Margyar Orszac https://t.me/joinchat/PEN1gcEJVLgzZTU8

Albania:  OPPT albanian land
https://t.me/OPPT_albanian_land

Colombia: NosEsYoSoy terras colombianas
https://t.me/joinchat/8jijomsv4k40ZWFk

Ecuador: NosEsYoSoy  tierras ecutorianas 
https://t.me/joinchat/ng_th8g73jM2NTY8

To create more ease for us all, our new channel is now open for everyone:

OPPT Ressources

In here you find the helpful OPPT material in English, such as tutorial videos, great links, and of course our Dropbox with all the documents.
Have a look and enjoy: 
https://t.me/joinchat/G7Pzjf1AUDgyNDY0

WE IS children 
Welcome to all living souls. In this group we can share experiences and different ways we tackle this process to be a living souls, with our beautiful children
https://t.me/joinchat/kKIvd7Qr7oA0MzE0

Rossella Rubini